Записване за новата учебна година

Школа А&Б гр. Шумен започва записване за новата учебна година от 08.09.2014г. до 01.10.2014г. Очакваме ви всеки ден от 9:00 до 19:00 часа в сградата на Школа А&Б на ул. Христо Ботев (Казанджийската). Преподавателите от Школата ще бъдат на ваше разположение всеки ден от 16:00 до 19:00 часа след 11.09. 2014г. дори в почивните дни. Започваме занятия през първата седмица на месец октомври! Станете част от школата на шампионите!

Обучение по програмиране в Школа А&Б

Обучението по програмиране в Школа А&Б е съсредоточено върху алгоритмично програмиране, на базата на езика C++. Работи се изцяло по авторска методика на екипа. В първата и втората година на обучение се работи по собствено учебно помагало, одобрено от МОН за извънкласна и извънучилищна работа по информатика. Подготвят се учебни помагала и за следващите години на обучение.

Целта на обучението в Школа А&Б

Целта на обучението в Школа А&Б е подготовка на бъдещи професионалисти в областта на програмирането. На този етап от обучението им, техните постижения се оценяват с представянето на най-добрите ни възпитаници на наши и международни състезания по програмиране. Обучението по програмиране на „Школа А&Б” се осъществява на базата на учебните програми, приети от „Националната комисия по информатика” за различните възрастови групи в националните състезания по информатика:

Група Е: 4 – 5 клас

Група D: 6 клас

Група С: 7 – 8 клас

Група В: 9 – 10 клас

Група A: 11 – 12 клас

  • В края на всяка учебна година се издава удостоверение за завършването й.

Продължителност на обучението в Школа А&Б за една учебна година

Продължителността на обучението в Школа А&Б за една учебна година е 120 учебни часа.

 

Време на провеждане на занятията в Школа А&Б

Занятията се провеждат веднъж седмично по 4 учебни часа или 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Преподаватели в Школа А&Б

Учебните часове в Школа А&Б се водят от гл.ас. д-р Бисерка Йовчева и гл.ас. д-р Валентина Спасова.